Akkoord voor het maatwerk! Extra jobs en verhoging verplaatsingsvergoeding

Gisteren (1 juni 2023) tekenden we voor de sociale economie het tripartiteakkoord. Dat akkoord voorziet in 1000 extra jobs én een verhoging van de verplaatsingvergoeding. De vlotte onderhandelingen bewezen dat samenwerking tussen de sociale partners en de overheid niet altijd stroef hoeven te lopen.

Kris De Block (ACV Puls): met dit akkoord zetten we nodige stappen vooruit voor de sector en haar werknemers. Het werk is nog niet rond, maar we zijn blij met de uitkomst van de onderhandelingen en met het afgesloten akkoord.’