De dertiende maand 2022 komt eraan! Gezinszorg, opvoedingsinstellingen-en diensten, Centra geestelijke gezondheidszorg en Vlaamse diensten voor gezondheidspromotie-en preventie

Je krijgt in 2022 een volledige dertiende maand. De dertiende maand is gelijk aan het geïndexeerd brutomaandloon voor de maand oktober van het lopende kalenderjaar. Zo maken we werk van extra koopkracht!

Geldig voor mensen die werken in

  • Gezinszorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Algemeen welzijnswerk
  • Sociaal verhuurkantoren
  • Huurdersbonden
  • Kinderopvang subsidietrap 2A
  • Centra geestelijke gezondheidszorg>
  • Vlaamse diensten voor gezondheidspromotie-en preventie

2022 was en is voor vele werknemers in de sector andermaal een zwaar en turbulent jaar. De enorme inspanningen, in moeilijke omstandigheden, verdienen respect en erkenning. Met de uitvoering van het nieuwe sociaal akkoord was 2022 tegelijk een bijzonder jaar, met belangrijke stappen vooruit in koopkracht, arbeidsvoorwaarden en bijkomende tewerkstelling. De weg vooruit, voor alle werknemers in de sector, daar kan je bij ACV Puls op rekenen.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls