De maatwerksector in actie aan het kabinet van minister Brouns

Geen maat(werk) voor niets!

Maatwerkers willen de beloofde anciënniteitspremie na 8 jaar anciënniteit. Deze premie moest een erkenning vormen voor de cruciale rol die maatwerkers via de maatwerkbedrijven spelen in de economie/samenleving. Ook de omkaderingsleden willen de beloofde harmonisatie van jaarlonen.

Ze worden echter aan de kant geschoven door minister Brouns.

De aanleiding voor de actie is het breken van belangrijke beloftes aan de maatwerksector: in 2023 zouden de anciënniteitspremies na 8 jaar dienst (maatwerkers) en harmonisatie van jaarlonen (omkadering) als opstap naar IFIC (nieuwe functieclassificatie) gerealiseerd worden.

Er blijkt nu geen budget beschikbaar te zijn voor de inlossing van deze belofte. Een klap in het gezicht van de volledige sector. Die voelt zich opnieuw aan de kant geschoven.
De maatwerkers en omkadering zijn zeer ontgoocheld en kwaad. Zij verdienen beter. We roepen hierbij minister Brouns op om de werknemers van de maatwerkbedrijven niet langer in de steek te laten. Het geduld van de werknemers in de maatwerksector is alvast op.

Ze eisen respect voor gemaakte afspraken.

Tijdens de actie worden symbolisch chocoladecenten uitgedeeld om aan te tonen dat het beloofde geld niet (meer) aanwezig is.
Geen (maat)werk voor niets!

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Datum: Vrijdag, 8 december
Tijdstip: 10.00 uur
Locatie: Kabinet van minister Brouns, vlakbij het Noordstation, Brussel
(Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 bus 90, 1030 Schaarbeek)