Eindejaarspremie 2022: Kinderopvang trap 2B!

Je eindejaarspremie is de optelsom van twee delen. In de tabel geven we het brutobedrag op voltijdse basis (voor deeltijdsen: brutobedrag x percentage tewerkstelling). Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober vermenigvuldigd met 12. Dit betekent voor je berekening: Vast (forfairtair gedeelte, €156,77 + percentage brutojaarloon, 7,57%) x 55,53%
Op je loonfiche moet de premie duidelijk vermeld staan.

Dat 2022 een bewogen jaar was, is zeker. ACV Puls heeft niet stilgezeten want dankzij het VIA6-akkoord dat we afgesloten hebben, zijn de lonen in de kinderopvang gestegen.

Dat betekent niet alleen een hoger maandloon, maar ook een hogere eindejaarspremie. Die laatste krijg je uitbetaald met het loon van december. Zo maakt ACV Puls ook werk van extra koopkracht.
Dankzij ACV Puls kan je vanaf januari 2023 ook rekenen op het loon van je collega’s in de trap 2A. Want ACV Puls doet waar het voor staat: gelijk loon voor gelijk werk.
We blijven ook ijveren voor minder kinderen per begeleider en een lagere werkdruk, want negen is te veel!

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in
één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls