Historisch advies voor onthaalouders in de Nationale Arbeidsraad

In opdracht van minister van sociale zaken, Frank Vandenbroucke, evalueerde de Nationale Arbeidsraad (NAR) het sui generisstatuut en gaf er recent advies over.

In 2003 werd Sui Generis als een tijdelijk statuut in het leven geroepen, bedoeld als opstap naar een volwaardig werknemersstatuut.

In het advies van de NAR staat enerzijds dat de onthaalouders die nu (nog) een sui generisstatuut hebben en willen overgaan naar een werknemersstatuut daartoe de kans moeten krijgen vanaf 1 juli 2024. Nieuwe onthaalouders stappen vanaf die datum automatisch in het werknemersstatuut. Anderzijds kunnen onthaalouders die reeds in het sui generisstatuut werken en die niet wensen over te stappen, in dit statuut blijven. Op deze manier zal het sui generisstatuut op termijn verdwijnen.

Opgelet, dit is een advies van de federale minister en geldt voor heel België. Kinderopvang is echter Vlaamse materie. De federale regering kan geen advies opleggen aan de Vlaamse regering. Het werknemersstatuut voor onthaalouders wordt immers betaald met middelen van de Vlaamse regering. Of dit advies ook uitgevoerd wordt ligt dus in handen van de Vlaamse regering. Dit neemt niet weg dat het hier gaat om een belangrijke historische stap en we zullen dan ook niet nalaten om dit advies op de agenda te zetten van de Vlaamse begrotingsbesprekingen 2023.

Het volledige advies lezen? Je vindt het terug op de website van de NAR