Hulde op de dag van de publieke dienstverlening

Elk jaar, op 22 juni, zetten de Verenigde Naties de publieke dienstverlening in de kijker. Zorg, welzijn en cultuur zijn uiteraard een belangrijk onderdeel van die publieke dienstverlening. Daarom sloten we graag aan bij de actie die onze Europese collega’s van EPSU organiseerden vlakbij het Europees Parlement in Brussel. De Nederlandse collega’s van de FNV brachten hun ‘beeld van de onmisbaren’ mee, niet toevallig een zorgverlener.
In de schaduw van dat grote standbeeld brachten verschillende sprekers hulde aan de bijzondere inspanningen van die duizenden werknemers in de publieke diensten tijdens de corona-pandemie. ACV Puls-verantwoordelijke Olivier Remy hield een pleidooi voor meer waardering voor alle medewerkers in zorg, welzijn en cultuur: meer loon, maar ook meer personeel, zodat het werk werkbaar blijft en de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Verschillende Europese parlementsleden kwamen de actie steunen.