Kom met je collega's naar de non-profitbetoging op donderdag 2 juni in Brussel

Start: 10u30 aan het Noordstation/Koning Albert II-laan

De vervoersafspraken vind je hier! https://www.wittewoede.be/vervoersafspraken-non-profitbetoging-2-juni-br...

Corona zette het onschatbare maatschappelijk belang van de sector in de schijnwerpers.
Maar meer dan ooit tevoren zette corona ook de grote knelpunten in de sector op scherp.
Heb jij ook al eens gedacht: hoe moet het nu verder?

In de sociale akkoorden is een stap vooruit gezet voor meer loon en meer personeel.
Zijn alle problemen in de Non-Profit daarmee opgelost? Absoluut niet.
Gaat dat vanaf nu vanzelf gebeuren? Natuurlijk niet. Als de werknemers van de Non-Profit
zich niet laten horen, dan is de kans bijzonder groot dat de overheid terugkeert naar de gang
van zaken zoals voor de coronacrisis. Dat kan voor ons niet.

Met de Non-Profitbetoging van 2 juni geven we een krachtig signaal aan de regering:

  • Nooit meer terug naar tijden van besparingen!
  • De regering moet verder investeren in zorg, welzijn en cultuur.
  • Met onze werkomstandigheden moet het vollenbak vooruit!

Meer personeel
Te veel werk met te weinig volk, het doet de emmer van de werkdruk steeds meer overlopen.
We willen garanties over de noodzakelijke personeelsbezetting op de werkvloer.

Betere lonen en vergoedingen, betere werkomstandigheden. Kwaliteit = tijd voor menselijke zorg en welzijn
Kwaliteit is degelijke zorg en ondersteuning voor iedereen die het nodig heeft.
Altijd moeten hossen en crossen om alles gedaan te krijgen laat te weinig ruimte voor de
menselijke zorg die jullie zo graag willen bieden.

Vooruitgang, verbetering en perspectief bereiken voor alle werknemers van de non-profit?
Als we samen onze krachten bundelen, dan kunnen we dat wel degelijk!
Gewoon afwachten, dat heeft nog nooit geholpen.
Er samen iets aan doen wel!
Laat je horen. Laat je respecteren. Bouw mee aan een beter toekomstperspectief voor jullie waardevolle werk in de Non-Profit.

Kom op 2 juni met je collega's naar de Non-profitbetoging!

(Actie-aanzeg in alle sectoren geeft iedereen het recht om deel te nemen aan de Non-Profit betoging.
Informeer je over de vervoersmogelijkheden bij je ACV Puls afgevaardigden, de ACV Puls secretariaten of op
www.wittewoede.be)