Maatwerkbedrijven

De beschutte en sociale werkplaatsen vormen samen het paritair comité 327. Beschutte werkplaatsen bieden tewerkstelling aan mensen met een arbeidshandicap (fysiek of mentaal). Deze tewerkstelling wordt ‘beschut’ genoemd, omdat de werknemer op de begeleiding van omkaderingspersoneel kan rekenen.

Mensen die omwille van een andere reden dan een mentale of fysieke handicap moeilijk aan een reguliere job geraken, kunnen in een sociale werkplaats tewerkgesteld worden. Ook daar kunnen ze rekenen op begeleiding.

Sinds 1 april zijn de beschutte en de sociale werkplaatsen omgedoopt tot maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven bieden tewerkstelling aan mensen met een arbeidshandicap (fysiek of mentaal) of aan mensen die omwille van een andere reden dan een mentale of fysieke handicap moeilijk aan een reguliere job geraken. Op woensdag 27 januari 2016 schorste de Raad van State de besluiten die de uitvoering van het maatwerkdecreet wilden regelen. Daardoor werden de maatwerkbedrijven in de feiten terug beschutte en sociale werkplaatsen.

Kris Deblock

Sectorverantwoordelijke ACV Puls