LBC-NVK Borgerstein: "zorg op maat van de Vlaamse regering is gebakken lucht"

do 29 jun 2017 -- Wim Penninckx

Op donderdag 29 juni 2017 vatten de vakbondsafgevaardigen van de LBC-NVK in vzw Borgerstein post aan de hoofdzetel in Sint-Katelijne Waver. Ze vinden de huidige zorgvernieuwing in de gehandicaptenzorg een maat voor niets én ze zijn boos over het uitblijven van een sociaal akkoord.

Een tijdje terug voerde de Vlaamse regering in de gehandicaptenzorg de zorgvernieuwing en de persoonsvolgende financiering in. Elke persoon met een beperking krijgt een budget waarmee ze zelf hun zorg op maat kunnen organiseren.

"Maar de Vlaamse regering wil dat die hele operatie budgetneutraal verloopt. Er komen dus geen extra middelen," zegt Hilde Du Bois, vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK. "Wij gaan ervan uit dat er voor echte zorg op maat en voor een sociaal akkoord voor de sector geld op tafel moet komen. We zien dat dat momenteel niet het geval is en dus hebben wij alle maatregelen van de regering verpakt en in een zakje gestoken. En die zakjes delen we nu uit aan de collega's om hen te laten zien dat wij de zorg op maat van de Vlaamse regering maar gebakken lucht vinden."

Dat echte zorg op maat in de huidige omstandigheden onmogelijk is, illustreert Hilde met een voorbeeld. "In dit gebouw wonen 123 mensen met een beperking. Soms zijn wij 's nachts maar met 2 collega's om voor hen te zorgen. Op die manier kwalitatieve zorg geven is onmogelijk."

De LBC-NVK wil een correct gefinancierde sector en afspraken over de personeelsinzet zodat kwalitatieve zorg op maat gegeven kan worden. Daarvoor lanceerden we www.echtezorgopmaat.be. En jij kan helpen! Surf naar echtezorgopmaat.be en steun de oproep. Deel jouw ervaring met de persoonsvolgende financiering of kondig er jouw actie aan.

Lees ook: 

Besparen op welzijn is foute keuze

wo 18 mrt 2015 -- Fatiha Dahmani

De Vlaamse welzijnssector trekt aan de alarmbel. Vakbonden, werkgevers- en gebruikersorganisaties protesteren in een gezamenlijke platformtekst tegen de besparingen op welzijn. Ze vragen dat de Vlaamse regering in de zorg en welzijn investeert in plaats van te besparen. Alleen zo kan er een kwaliteitsvol antwoord gegeven worden op de welzijnsnoden van alle burgers.

LBC-NVK wil correcte moderne personeelsnorm

ma 26 jan 2015 -- Fatiha Dahmani

Een personeelsnorm bepaalt het minimaal aantal personen op de werkvloer. De regering wil besparen in de sector van de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het welzijnswerk. Sociale ondernemers krijgen van de regering de volledige vrijheid om zonder enige vorm van regels het werk te organiseren. Van een personeelsnorm is nergens sprake. De LBC-NVK wil een moderne correcte personeelsnorm die rekening houdt met de gestegen zorgzwaarte.