LBC-NVK sluit CAO's voor werknemers Wit-Gele Kruis

ma 23 nov 2009 -- Redactie

Tevreden gezichten bij de delegatie van de LBC-NVK die verantwoordelijk was voor de onderhandelingen met de directie van het Wit-Gele Kruis. Anderhalf jaar sleepten de onderhandelingen al aan. Uiteindelijk moest de LBC-NVK zelfs dreigen met een staking, maar de CAO’s zijn dan nu toch getekend geraakt.

Wat zit er in voor de werknemers van het Wit-Gele Kruis?

  • Ten eerste is er de CAO brugpensioen. Daar blijft het gunstig systeem behouden, dat beter is dan in de andere sectoren. Zo betaalt de werkgever de groepsverzekering nog vijf jaar door, wordt het loon niet geplafonneerd en krijgt de werknemer nog een premie van 25 euro per maand. Dankzij een protocol wordt het brugpensioen een bijna-recht tot 2014. Er zijn wel bepaalde anciënniteitsvoorwaarden aan het systeem gekoppeld: wie op 58 jaar op brugpensioen wil, moet 12 jaar anciënniteit hebben. Om op 60 jaar te kunnen vertrekken, moet je 10 jaar anciënniteit hebben.
  • Ten tweede is er een CAO over de overname van anciënniteit. Ook die regeling is beter dan wat er algemeen geldt in de sector.
  • Een derde ondertekende CAO gaat over de anciënniteitsdagen en de toekenning van de Vlaamse feestdag als betaalde feestdag. Deze worden voortaan pro rata toegekend. Er is ook een akkoord over de toekenning van een zesde dag anciënniteitsverlof vanaf 30 jaar. Deze zou wel onder de vorm van een premie toegekend worden.
  • De maaltijdcheques, en het optrekken ervan naar 6 euro, zijn het onderwerp van de vierde CAO. Deze worden voortaan ook pro rata toegekend, wat een verbetering van het systeem is.
  • Ten vijfde: voor de werknemers met een A1-diploma die na 1 januari 2005 in dienst kwamen, zal de correctie worden gemaakt die nodig is dan het schrappen van de aanvangsleeftijden in de barema’s.
  • Ook werd, in een zesde CAO, de oude afspraak over overwerk en overloon geformaliseerd. Eigenlijk wou de werkgever af van deze voor de werknemer gunstige regeling, maar dankzij onze overtuigingskracht...
  • Tot slot worden de indexeringsmomenten gelijkgeschakeld met die van de ziekenhuizen, waardoor de werknemers een indexsprong eerder in hun portemonnee zullen voelen.
Sectoren: