LBC-NVK voert actie tegen collectief ontslag artsen Kind en Preventie VZW

ma 26 jun 2017 -- Jacinta Van De Wal

Kind en Preventie vzw organiseert in Vlaanderen onder andere consultaties voor ouders met hun jonge kinderen. De kindjes worden er gewogen en gemeten, en een arts zet de nodige vaccinaties.

Op donderdag 18 mei 2017 kondigde de directie op de ondernemingsraad een intentie tot collectief ontslag aan van de groep artsen-bedienden. Als alternatief biedt de directie de gedupeerden een overstap naar het zelfstandig statuut aan als alternatief. Het gaat over een groep van 65 werknemers op een totaal van ongeveer 130 mensen.

De LBC-NVK kan daar absoluut niet mee akkoord gaan. Wij ijveren voor kwalitatieve tewerkstelling in een volwaardig statuut en voor ons is verzelfstandiging uit den boze. Bovendien is er geen enkele financiële aanleiding voor deze ontslagen. De directie motiveert haar beslissing doordat de missie en visie van de organisatie gewijzigd is.

We hebben ondertussen niet stilgezeten en de werkgever al meermaals aan de tand gevoeld over die drastische beslissing. Na een personeelsvergadering bevestigden wij schriftelijk onze eisen aan directie en raad van bestuur.

De LBC-NVK eist:

- Het behoud van het werknemersstatuut.
- De annulatie van de procedure (intentie) collectief ontslag.

Vandaag meldde de directie namens de raad van bestuur dat ze bij haar standpunt blijft. Artsen-bedienden krijgen 31 augustus de tijd om te kiezen voor het zelfstandige statuut.

Geen enkele eis van de werknemers werd ingewilligd. Sterker nog, volgens een mededeling van Kind en Gezin op 21 juni 2017 zal ten vroegste in 2019 een nieuwe regelgeving rond artsen in een consultatiebureau in voege gaan, waarbij het werken met zelfstandige artsen een verplichting wordt door de Vlaamse overheid.

Wat nu?

Voor de werknemersafgevaardigden is vandaag een eindpunt in de sociale dialoog bereikt en we hebben daarom een verzoeningsaanvraag ingediend bij de overheid. We bevinden ons nu in een sociaal conflict. Een sociaal bemiddelaar zal worden aangesteld op korte termijn. Ook hebben wij een stakingsaanzegging overhandigd aan de directie. Op woensdag 28 juni 2017 voert de LBC-NVK actie tijdens de algemene vergadering van Kind en Preventie vzw. Afspraak om 13 u aan de CM-Aeropolis op de Haachtstesteenweg 579 in Schaarbeek.

Sectoren: 
Lees ook: