Nieuwe functieclassificatie en loonschalen voor woonzorgcentra, revalidatiecentra,...

vr 28 sep 2018 -- Redactie

Na vele acties en lange onderhandelingen hebben we op 7 juni het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit met de regering kunnen afsluiten. Dankzij dat akkoord krijgen de bijna 55.000 werknemers uit de woonzorgcentra, de revalidatiecentra, de PVT’s, een aantal categorale ziekenhuizen en de Initiatieven beschut wonen een nieuwe functieclassificatie en loonbarema’s. Dat gebeurt ongeveer 1 jaar later dan voor het personeel van de ziekenhuizen.

Lees ook: 

Functieclassificatie

De LBC-NVK wil dat er een nieuwe en moderne functieclassificatie komt in de zorg, welzijn en cultuur. Bij die functie-indeling moeten nieuwe, hedendaagse loonschalen onderhandeld worden, zodat de lonen aangepast zijn aan de inhoud van elke specifieke job zoals ze vandaag is.