Reorganisatie binnen kind en preventie vzw

wo 24 mei 2017 -- Jacinta Van De Wal

Kind en Preventie vzw organiseert over Vlaanderen onder andere consultatiebureaus voor baby’s en hun ouders. Iedereen kent die consultaties waar baby’s worden gewogen en gemeten, samen met een bezoekje aan de arts voor de nodige vaccinaties.

Op de ondernemingsraad van donderdag 18 mei 2017 kondigde de directie ‘een intentie tot collectief ontslag’ aan van de groep artsen-bedienden. Het gaat over een groep van 65 werknemers op een totaal van zo’n 120 mensen.

Een donderslag bij heldere hemel … zeker omdat er eind maart nog een interne mededeling verspreid werd door de directie over een ‘interne reorganisatie’ en een onderzoek naar ‘inkanteling in de CM’. Geen enkel woord over ontslagen dus !

De directie biedt de gedupeerden als alternatief een overstap naar het zelfstandig statuut.

De LBC-NVK kan daar niet mee akkoord gaan. Wij ijveren voor kwalitatieve tewerkstelling in een waardig statuut en voor ons is verzelfstandiging uit den boze. Bovendien is er geen financiële aanleiding voor deze ontslagen. Enkel een wijziging in missie en visie ligt aan de basis.

Wij zullen alleszins de nodige tijd nemen voor de informatie- en consultatieronde tussen werkgever en werknemersafvaardiging (Wet Renault). Pas nadat alle vragen beantwoord zijn, kunnen we overgaan tot gesprekken over een sociaal plan.

Het is onze bedoeling om nog voor de zomervakantie een personeelsvergadering te organiseren en meer zicht te krijgen op alternatieven voor het collectief ontslag.