Teken de petitie groeipad subsidies kinderopvang

di 18 jul 2017 -- Fatiha Dahmani

Op 1 april 2014 trad het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters in werking. Dat heeft tot doel om te komen tot een kwaliteitsvolle opvang en tot voldoende opvangplaatsen die toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

Om dat te bereiken werd afgesproken om tegen 2020 stapsgewijs de overheidssubsidie op te trekken en voor alle inkomensgerelateerde opvang op gelijk niveau te brengen. Dat financiële groeipad moest ook toelaten om de verloning van het personeel voor de verschillende opvangvormen gelijk te schakelen.

Ondertussen zijn we al iets meer dan drie jaar verder maar het beloofde groeipad voor de subsidies van de kinderopvang blijft uit. Dat betekent dat initiatieven dezelfde kwaliteit van de opvang moeten bieden zonder dat ze kunnen beschikken over dezelfde middelen. Dat betekent ook dat de lonen van werknemers al naargelang het initiatief waar zij werken kunnen verschillen. Geen gelijk loon voor gelijk werk dus.

Een aantal kinderopvanginitiatieven trekken aan de alarmbel en richtten de actiegroep “Groeipad 2020 subsidies Kinderopvang” op. Zij willen de Vlaamse regering en bevoegd minister Jo Vandeurzen aan hun beloftes herinneren en hen vragen snel werk te maken van het groeipad en een duidelijke timing. Daarvoor lanceerden ze zowel een petitie- als een socialmedia-actie.

De LBC-NVK steunt hun acties en deelt hun bezorgdheid. Het is van groot belang dat we niet inboeten op kwaliteit en de leefbaarheid van onze opvang. Teken de petitie schriftelijk of online en ‘like’ en deel de facebookpagina Kinderopvang slaat alarm.

Sectoren: 
Lees ook: 

Kaderdecreet kinderopvang

De LBC-NVK staat achter de principes van het kaderdecreet. Wij vinden het niet meer dan logisch dat elke organisatie die professioneel en tegen betaling kinderen wil opvangen, over een vergunning beschikt. Tegelijkertijd willen wij dat de Vlaamse regering bij de uitbreiding van het aantal kindopvangplaatsen voldoende inzet op kwaliteit.