Werknemers integratie en inburgering voeren op 23 januari actie in Brussel

De werknemers van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering voeren op dinsdag 23 januari 2018 in Brussel actie tegen de plannen van de directie om 170 jobs te schrappen. Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit en is een bevoegdheid van minister Liesbeth Homans (N-VA).

Minder asielzoekers, dus minder nood, oordeelde minister Homans, die in de middelen snoeide. Waarop de directie van het agentschap in oktober een herstructurering voorstelde. Met daarin het plan om 170 banen, één vierde van de medewerkers, te ontslagen.

Het vervullen van alle taken was al moeilijker geworden door de vele interne veranderingen, door de stijgende werkdruk en door de toegenomen diversiteit in onze samenleving. Als één op de vier collega’s moet vertrekken, wordt het haast onmogelijk het werk rond te krijgen.

Samen met de werknemers vindt de LBC-NVK dat er meer dan ooit moet ingezet worden op integratie en begeleiding van wie een plek in de samenleving zoekt. Het Agentschap moet een ankerpunt blijven voor organisaties, lokale besturen en burgers met een migratieachtergrond.

De medewerkers van het agentschap willen kwalitatief hoogstaande ondersteuning blijven bieden, en dit op alle vlakken. Zonder voldoende werknemers komen mensen op een wachtlijst te staan en moeten mensen op de juiste begeleiding wachten.

Wat kan jij doen?

De medewerkers van het agentschap vragen aan alle sympathisanten om samen met hen te strijden voor het behoud van alle jobs. Je kan hen steunen door een online petitie te tekenen en door op dinsdag 23 januari deel te nemen aan de actie. Afspraak vanaf 9u45 in het park aan de Sint-Michiels en Sint-Goedele Kathedraal.