Wat brengt het VIA-6 akkoord voor de socioculturele sector (PC329.01)

Witte rook! De besprekingen over een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit zijn afgerond. De grote lijnen waren al bekend, maar nu zijn alle details van het akkoord uitgewerkt.

MEER LOON
De lonen en de barema’s stijgen vanaf 1 januari 2021 met 1,1%! We moeten daar nog een cao over afsluiten met de werkgevers. Dat willen we nog in de maand april doen. Lukken we daarin, dan betekent dat dat je eind april je nieuwe loon krijgt, samen met het achterstallig loon voor de maanden januari, februari en maart.
Ondertussen begint de sector ook met de uitwerking van een nieuwe functieclassificatie (IF-IC), zoals die ook voor de andere Vlaamse non-profit sectoren (opvoedingsinstellingen, gezinszorg, maatwerk, enz…) is gestart. Na de sectorale functieclassificatie gaan we nieuwe loonbarema’s uitwerken en onderhandelen. Dit zou in 2023 klaar moeten zijn. Daarvoor hebben we de loonmarge nodig die voorzien is in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) van 2023-2024. Hopelijk ligt die dan heel wat hoger dan wat de IPA-marge 2021-2022 voorziet (0,4%...).

KWALITEIT
In dit akkoord krijgt de socioculturele sector ook middelen voor de uitwerking van ‘betere werkomstandigheden’ en dit in de breedste zin van het woord. Dat was in vroegere akkoorden zeker niet altijd zo.
Het gaat onder meer over:
- Een groot deel van de middelen gaat naar digitalisering. Dat budget kan onder meer gebruikt worden voor het opleiden van medewerkers.
- de verhoging van de vormingspremie
- ICOBA is het expertisecentrum van de non-profit als het over omgaan met en de aanpakvan agressie gaat. De socioculturele sector gaat een halftijdse werkkracht financieren om een aanbod te ontwikkelen voor de sector.
- Een tussenkomst voor de werkgevers voor de nodige begeleiding in het IFIC-verhaal
- Er is een budget voorzien voor de creatie van startjobs voor kwetsbare doelgroepen, met de bedoeling hen werkervaring te laten opdoen
- De coronapandemie verplichtte heel veel organisaties om telewerk in te voeren. Er wordt een kader uitgewerkt rond telewerk in de sector.
- Iedereen krijgt jaarlijks recht op drie weken vakantie (doorlopend, inclusief drie weekends)

WHAT’S NEXT?
De voordelen van dit sociaal akkoord zijn er voor alle werknemers van de Vlaamse non-profitsectoren. Maar het akkoord zelf hebben we natuurlijk vooral te danken aan het geloof en de inzet van onze vele militanten. Daarom leggen we dit akkoord eerst nog aan hen voor.
Het spreekt voor zich dat ACV Puls nadien zal toezien om een correcte uitvoering van dit akkoord.

Vragen of opmerkingen? Contacteer een ACV Pulsafgevaardigde in je voorziening of organisatie.