Indexering van de lonen en ander nieuws uit de ziekenhuizen

Indexering van de lonen vanaf september 2021

Op je loonbrief van de maand september zal je merken dat je loon met 2 % verhoogd is. Die verhoging is voor alle duidelijkheid niet zomaar een cadeautje van de werkgever, noch een extraatje van de regering. Dankzij het systeem van de loonindexering worden alle lonen van alle werknemers aangepast aan de stijging van de levensduurte. Anders zouden de lonen steeds meer achterop hinken terwijl het leven duurder wordt.

“De indexering van de lonen, dat is toch vanzelfsprekend”?
De indexering van de lonen bestaat al lang. Het lijkt daarom misschien “de normaalste zaak van de wereld”.
Toch kwam die loonindexering er niet zomaar vanzelf. Ze is het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. In de sectoren van zorg, welzijn en cultuur gaat het telkens om een indexverhoging met 2 %.

De indexering van de lonen is belangrijk.
Het indexsysteem beschermt de lonen van alle werknemers. Stel je voor dat er telkens opnieuw onderhandeld zou moeten worden als de levensduurte stijgt. Het spreekt voor zich dat wij de loonindexering behouden willen zien en steeds zullen blijven verdedigen.

Nieuws uit het paritair comité

In het paritair comité onderhandelt acv puls nieuwe rechten voor de werknemers, onder meer in uitvoering van de sociale akkoorden van de non-profit.

Recht op voorrang voor deeltijdse en tijdelijke werknemers die al in dienst zijn in het ziekenhuis bij interne vacatures
Werk je deeltijds en wil je graag een arbeidsovereenkomst met meer contractuele uren, of een voltijdse arbeidsovereenkomst? Voortaan heb je recht op voorrang wanneer er intern openstaande vacatures zijn.
Werk je in een tijdelijke arbeidsovereenkomst (bepaalde duur) en wil je graag een vast contract? Ook dan heb je voortaan recht op voorrang wanneer er intern vacatures vrijkomen. Graag meer info en ondersteuning hierbij: de acv puls afgevaardigden staan voor je klaar!

Garantie en oprichting van het sociaal overleg in elk ziekenhuisnetwerk
Sinds enige tijd maakt elk ziekenhuis deel uit van een erkend “ziekenhuisnetwerk”. Dat is een samenwerkingsstructuur tussen de directies van alle ziekenhuizen van het netwerk, waar overkoepelende beslissingen kunnen genomen worden. Het nieuw akkoord garandeert en regelt het sociaal overleg tussen de werknemersafgevaardigden en de directies van het ziekenhuisnetwerk. Informatie en consultatie over het verloop en de evoluties. Net als in de ondernemingsraad van elk ziekenhuis, zullen de acv puls werknemersafgevaardigden de belangen behartigen van alle werknemers in het sociaal overleg over het geheel van het ziekenhuisnetwerk.

Vorming en opleiding
De nieuwe afspraken regelen een groeipad voor vorming en opleiding tot 2027, de betrokkenheid van het intern sociaal overleg bij de opmaak en de opvolging van het vormingsplan en het principe van evenwaardige vormingsmogelijkheden voor alle werknemers, ongeacht hun functie, kwalificatie, geslacht of afkomst.

ACV Puls komt als actieve vakbond op voor alle werknemers van zorg, welzijn en cultuur. Graag meer info? Je kunt altijd terecht bij de acv puls afgevaardigden op je werk, of contacteer het acv puls secretariaat in je regio.