Goed nieuws: je eindejaarspremie 2022 komt eraan met een eenmalige premie voor 2022 erbovenop!

De eindejaarspremie is meer dan welkom! Ze komt niet van sinterklaas, en al evenmin van de kerstman. De eindejaarspremie is het resultaat van vakbondswerk. Zonder onderhandelingen zou er geen eindejaarspremie zijn, stel je voor. Het eindejaar zou een heel stuk grijzer zijn.

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?
Het vast gedeelte (1.169,45 euro) is het brutobedrag op voltijdse basis. Door de indexering stijgt het vast gedeelte dit jaar met 111,89 euro. Voor deeltijdsen wordt het vast gedeelte toegepast in verhouding met je contractuele tewerkstellingsbreuk.
Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober vermenigvuldigd met 12.
De referteperiode voor een volledige eindejaarspremie loopt van 1/1/2022 tot 30/9/2022, en proportioneel voor wie niet de hele referteperiode in dienst was.
Op je loonfiche moet de premie vermeld staan en wordt betaald in de loop van de maand december.

Dit jaar hebben we zelfs extra goed nieuws voor jou:
We onderhandelden een éénmalige premie voor 2022 van €445 bruto. Alle werknemers hebben recht op deze premie. De betaling van de éénmalige premie 2022 gebeurt ten laatste met het loon van de maand januari. De referteperiode is dezelfde als de eindejaarspremie en voor deeltijdse collega’s gebeurt de berekening volgens je tewerkstellingsbreuk.
En wat voor 2023? Onze vraag aan de Vlaamse Regering is duidelijk: deze éénmalige premie moet vanaf eind 2023 toegevoegd wordt aan de eindejaarspremie.

En daar blijft het niet bij!
ACV Puls Non-Profit maakt zich klaar voor een stevig nieuw programma: Vollenbak Vooruit!
Heel binnenkort hoor je hier meer over. Hou dus zeker je ogen en oren open. Zorg dat je erbij bent, doe mee met ACV Puls. Samen maken we het beter. Met de kracht van velen zetten we door voor betere werkomstandigheden

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in
één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls