Acties in de non-profit sectoren: oplossingen voor de acute problemen zijn dringend nodig

Het personeelstekort is in de non-profit sectoren groter dan ooit. Uit een bevraging van ACV Puls bij werknemers uit de ziekenhuissector, de woonzorgcentra en de kinderopvang in februari van dit jaar blijkt dat tussen de 80% en de 85% vindt dat de werkdruk en het personeelstekort een groot probleem is. In een andere enquête van ACV Puls die in oktober werd uitgevoerd gaf drie op vier werknemers in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg aan dat de werkdruk historisch hoog is, vooral in begeleidende functies.

Mark Selleslach, algemeen coördinator non-profit bij ACV Puls: “het personeelstekort en de acute problemen in de kinderopvang, de woonzorgcentra, ziekenhuizen of de jeugdzorg zijn na de corona pandemie alleen maar scherper geworden. Het zet een grote druk op de werknemers die het vaak moeilijk hebben om het vele werk gedaan te krijgen. Door het personeelsverloop en de vacatures die niet of slechts moeizaam ingevuld geraken komt op sommige plaatsen het aanbod voor zorg of ondersteuning onder druk te staan.”
Tijdens twee dagen zal in heel het land actie gevoerd worden in alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur:

⇨ maandag 19 december 2022: een lokale actiedag in instellingen, organisaties en voorzieningen
⇨ een grote nationale betoging van alle non-profitsectoren op dinsdag 31 januari 2023, met start om 10u30 aan Brussel-Noord/Koning Albert II Laan

Mark Selleslach, algemeen coördinator non-profit bij ACV Puls: “De sector wil een duidelijk signaal geven dat er niet gewacht kan worden. Investeren in de toekomst van zorg, welzijn en cultuur moet nu van start gaan. De bevoegde Regeringen moeten dringend in overleg werk maken van betere loon- en werkvoorwaarden en structurele investeringen in meer personeel op korte en lange termijn.”