ACV Puls vraagt minister Vandenbroucke dringend een verbod op ‘projectpersoneel’ in alle zorgsectoren

Tijdens de covidcrisis werd als noodmaatregel gebruikt gemaakt van zgn. ‘projectverpleegkundigen’ en ‘projectzorgkundigen’. De interimsector zag een winstmogelijkheid in het grote personeelstekort.

Projectpersoneel kost dubbel zoveel als werknemers met een contract en daar bovenop leggen de interimkantoren ‘afwervingsclausules’ op. Om terug te keren naar de oude werkgever moet er een bedrag betaald worden aan het interimkantoor, een soort ‘transfervergoeding’ dus. Dergelijke ethisch bedenkelijke praktijken hebben geen plaats in de zorg.

Het systeem van projectpersoneel in de zorg ontwricht de sector en bemoeilijkt de arbeidsorganisatie. Interimkantoren onderhandelen voordelige uurroosters voor de projectverpleegkundigen met als gevolg dat de andere personeelsleden gedwongen worden tot nog meer avond-, nacht en weekendwerk. Patiënten in ziekenhuizen en bewoners in woonzorgcentra hebben nood aan stabiele zorgteams, projectpersoneel is te flexibel en staat daar haaks op.

ACV Puls steunt de beslissing van minister van welzijn Crevits om projectverpleegkundigen en zorgkundigen uit te sluiten van de basisfinanciering in woonzorgcentra. Dat verbod is tot stand gekomen na overleg tussen de minister en de vakbonden en werkgevers voor de zomer van 2022.

ACV Puls vraagt aan federaal minister van volksgezondheid om op korte termijn een beslissing te nemen over een verbod op projectpersoneel in ziekenhuizen en de thuisverpleging. ACV Puls kaart dit probleem al een jaar aan bij het kabinet van minister Vandenbroucke maar tot vandaag zonder gehoor.

De duurzame weg naar meer personeel en een lagere werkdruk in de zorg zijn betere loon- en arbeidsvoorwaarden, niet onzekere statuten. ACV Puls organiseert op dinsdag 31 januari 2023 een nationale betoging voor meer personeel, betere lonen en meer investeringen in zorg, welzijn en cultuur.