Spectaculaire loonsverhoging voor werknemers in kinderdagverblijf Trap 2B

De sector kinderopvang zit nog altijd in ‘zwaar weer’. De personeelstekorten swingen de pan uit en de ratio (1 begeleider voor 9 kinderen) is bij de hoogste van Europa. Kinderen verluieren, voeden en troosten, is bandwerk geworden. Er is dringend nood aan meer tijd en ruimte om kinderen al spelenderwijs nieuwe dingen te leren. Toch is er ook een lichtpunt.

Werk je als kinderbegeleider, logistiek of administratief medewerker in een kinderdagverblijf dat vroeger zelfstandig was (Trap 2B)? Dan hebben wij toch wel héél goed nieuws. Vanaf 1 januari 2023 worden jullie lonen verhoogd tot de lonen van jullie collega’s die in een kinderdagverblijf trap 2A werken. Want doe je gelijkaardig werk met eenzelfde diploma? Dan is het voor ACV Puls evident dat je evenveel verdient, ongeacht je werkplek!

Wat betekent dit voor jou?

Onderaan dit artikel vind je de nieuwe loonbarema’s (of loonschalen) terug – dit zijn de brutolonen die je minstens moet verdienen voor jouw functie in een kinderdagverblijf trap 2. De hoogte van je loon wordt enerzijds bepaald door de functie die je vervult en anderzijds door je anciënniteit (dit is het aantal jaar dat je in de sector werkt). Hieronder tonen we met voorbeelden wat een kinderbegeleider in trap 2B barema B2A maandelijks meer zal verdienen vanaf januari 2023. Dat verschil durven we echt SPECTACULAIR noemen.

Anc. Maandelijkse loonsverhoging voltijds werknemer
0 203,57
5 309,01
10 408,43
15 526,44
20 705,36
25 888,29
30 902,37
35 911,52

Wat betekent dat nu op jaarbasis ?

  • Iemand met een barema anciënniteit van 5 jaar verbetert zijn/haar inkomen per jaar met 4301,41 euro bruto (=309,01 x 13,92 (12 maanden + vakantiegeld (0,92) en 13e maand tellen mee)
  • Iemand met een barema anciënniteit van 15 jaar gaat er per jaar : 7.328,04 euro bruto op vooruit (=526,44 x 13,92)
  • Iemand die 25 jaar in de sector werkt : 888,29 x 13,92 = 12.364,99 euro bruto

Je moet ook weten dat deze verhogingen erg positieve effecten hebben voor je latere pensioen. Een ruwe berekening leert ons dat iemand die nu betaald zal worden volgens een barema van 20 jaar anciënniteit er later (bij een volledige pensioenloopbaan van 45 jaar) maar liefst 250 euro netto pensioen per maand zal bijkrijgen.

Extra vakantiedagen

Het goede nieuws stopt niet bij je loonsverhoging! Zo krijgt elke werknemer in verhouding tot zijn jobtime twee conventionele verlofdagen. Wie 45j is, kan rekenen op drie conventionele verlofdagen en wie 51j is op 4 dagen.
Ooit al gehoord van leeftijdsverlofdagen? Wel, bovenop de twintig dagen wettelijke vakantie en de conventionele verlofdagen, krijg je er vanaf 35j - vijf extra vakantiedagen bovenop. Oudere medewerkers kunnen rekenen op het beroemde leeftijdsverlof (die vijf extra dagen vanaf 35J worden 12 dagen extra vanaf 45j, 24 dagen vanaf 50j en 36 dagen vanaf 55j).

We durven gerust zeggen dat dit een historische vooruitgang is. Meer nog : jullie verdienen het ook! Hopelijk willen er nu meer medewerkers aan de slag in de kinderopvang. Meer collega’s bieden uitzicht op minder werkdruk en dus meer tijd om met de kinderen zelf bezig te zijn.

Kom op dinsdag 31 januari 2023 naar de grote non-profit betoging!

Zijn alle problemen voor de kinderopvang nu van de baan? Jammer genoeg niet. Naast de nog steeds torenhoge ratio en werkdruk zijn er nog collega’s die in de buitenschoolse opvang en in zelfstandige kinderdagverblijven aan een erg laag loon moeten werken, de zogenaamde trap 1 en trap 0. ACV Puls wil ook voor die collega’s dezelfde lonen kunnen bespreken. Want voor ons is het duidelijk: eender waar je aan de slag bent, gelijk loon voor gelijk werk.

Vind jij dat ook? Kom samen met je collega’s mee op 31 januari 2023 naar Brussel. Als we meer middelen van de Vlaamse regering krijgen kunnen we ervoor zorgen dat élke collega in de sector kinderopvang een even goed loon en vakantiepakket krijgt. We blijven uiteraard ook streven naar een lagere ratio. jullie verdienen het en wat nog het belangrijkste is: ook de kinderen verdienen een blije kinderbegeleid(st)er. Alle informatie over de betoging en de vervoersregeling per regio vind je via https://www.wittewoede.be/kom-met-je-collegas-naar-de-non-profitbetoging...
Hopelijk tot binnenkort!