Sector gezondheidsondersteunende diensten

Meer dan de helft van de werknemers in de non-profit werkt in één van de federale sectoren. De federale overheid is bevoegd voor die sectoren, met name: de ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de thuisverpleging, de ouderenzorg, het Rode Kruis en de sector gezondheidsondersteunende diensten.

De ziekenhuizen en de ouderenzorg zijn de grotere sectoren. Er behoren ook enkele kleinere sectoren tot de federale non-profit. Eén daarvan wordt gevormd door de sector gezondheidsondersteunende diensten. Spijtig genoeg vallen die sectoren niet onder de federale akkoorden en zijn de lonen van deze werknemers niet gelijkgesteld met die van de collega’s uit de ziekenhuizen. Een strijdpunt waar ACV Puls voor blijft vechten.