Welkom eindejaarspremie 2019 PC 329 socio-culturele sector

Goed nieuws. In december komt je eindejaarspremie eraan. Het is voor alle duidelijkheid niet sinterklaas die ze brengt en al evenmin is het de kerstman die passeert. Het is eerst en vooral je welverdiende loon naar werk, voor al je inzet in de sector.

Maar door werken alleen valt die eindejaarspremie ook niet vanzelf uit de lucht. De premie is het resultaat van het vakbondswerk van ACV Puls en een bewijs dat we voor alle werknemers van de sector gaan.

Dankzij onderhandelingen zijn de eindejaarspremies stap voor stap verhoogd. Vanaf 2020 komt er opnieuw een belangrijke verhoging. Dat is één van de verbeteringen die we in het nieuwe sociaal akkoord gerealiseerd hebben.


Dat is heel graag gedaan. Maak er een super leuk eindejaar van!

  • Samenlevingsopbouw en integratiecentra:

    De eindejaarspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €136,92 + 7.57% van je brutojaarloon

  • Sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, armoedebestrijding, inburgering, milieu-en natuurwerk:

    De eindejaarspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €136,92 + 5,76% van je brutojaarloon

  • Doelgroeppersoneel (sector beroepsopleiding, LDE):

    De eindejaarspremie bestaat uit 4,17% van je brutojaarloon

Je eindejaarspremie is de optelsom van twee delen. Bij deze berekening geven we het brutobedrag op voltijdse basis (voor deeltijdsen: brutobedrag x percentage tewerkstelling). Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober (mét de haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen, maar zonder andere toeslagen) vermenigvuldigd met 12.

Heb je vragen bij je premie of wil je er meer inlichtingen over? Je bent altijd welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in jouw instelling of dienst, of in één van onze talrijke secretariaten in Vlaanderen of Brussel.