Gezinszorg

Diensten gezinszorg ondersteunen zorgbehoevenden in hun thuismilieu. Het is de betrachting om de eigen kracht van mensen zoveel mogelijk aan te spreken en te ondersteunen. Zo kunnen mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen en kan residentiële zorg worden uitgesteld. Eerstelijnsdiensten zoals de gezinszorg spelen hierin een cruciale rol, ook ter ondersteuning van familie, kennissen en mantelzorgers.

In de gezinszorg werken vooral verzorgenden. Zij bieden persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en psychosociale en pedagogische ondersteuning.

Begeleidend en administratief personeel staat ten dienste van de cliënten en de verzorgenden.

Acv Puls behartigt samen met ACV Voeding en Diensten de bezorgdheden en belangen van respectievelijk bedienden en arbeiders die werken in de gezinszorg.

Werner Van Mierlo

Sectorverantwoordelijke ACV Puls