Federale begroting 2024: Nuttige maatregelen voor de zorg maar het moet meer zijn!

De regering legt in de begroting voor 2024 51 miljoen euro vast voor drie maatregelen:

  • 23 miljoen euro extra voor de opleiding van mensen die een overstap naar een zorgberoep maken (#kiesvoordezorg). Dit is een extra budget zodat er volgend jaar 150 à 200 mensen extra aan een zorgopleiding kunnen starten.
  • 21 miljoen euro voor de verlenging van de aanwerving van administratieve en logistieke ondersteunende collega’s. Zij zorgen ervoor dat het zorgpersoneel meer tijd heeft voor de patiënt.
  • Zeven miljoen euro voor de opstart van projecten voor de begeleiding van nieuw en startend personeel. Mogelijks wordt dat uitgebreid naar de begeleiding van stagiairs.

Is dit voldoende?
Na de grote non-profitbetogingen van juni 2022, januari en juni 2023 was de boodschap duidelijk: de vele tienduizenden collega’s die werken in zorg, welzijn en cultuur willen aantrekkelijkere jobs, betere werkomstandigheden en lonen en vooral meer collega’s.

De drie maatregelen zijn welkom en zijn stappen in de goede richting. 51 miljoen euro voor opleidingen en jobs is niet niets. Maar dé grote investering en hét grote plan voor de toekomst van de zorg? Daar wachten we nog steeds op. Op de vraag naar hogere toeslagen voor onregelmatige werkuren, een volwaardige dertiende maand, extra verlofdagen voor jongere werknemers en vooral meer personeel kwam voorlopig geen antwoord.

Wat nu?
Sociale actie en samen opkomen voor de rechten van werknemers loont. De voorbije drie jaar hebben we met de sociale akkoorden in veel zorg- en welzijnssectoren vooruitgang geboekt. Maar de crisis en de uitdagingen in de zorg blijven enorm. We gaan nog steeds keihard voor een groot non-profitplan dat investeert in mensen én in de sector. De komende maanden houden we onze eisen hoog op de agenda en gaan we voor een nieuw sociaal akkoord.

Samen maken we werk van een sterke en warme non-profit!

Dit pamflet downloaden kan hier!