Geen wacht- of nachtdiensten meer in Jan Ypermanziekenhuis voor wie dicht bij zijn pensioen staat

De werknemers voor wie het pensioen in zicht komt (10 jaar of minder), hoeven geen wacht- of nachtdienst meer te doen in het Jan Yperman ziekenhuis. Daar heeft ACV Puls samen met de werknemers voor gezorgd.

We moeten allemaal langer werken. De pensioenleeftijd wordt stelselmatig verhoogd. De toegang tot SWT (het vroegere ‘brugpensioen’) en landingsbanen wordt beperkt. Het werk werkbaar houden wordt steeds moeilijker. Zeker in de zorg, waar veel jobs fysiek en/of mentaal uitdagend zijn.

De sector kent natuurlijk al langer de extra verlofdagen voor oudere werknemers, een regeling die mensen langer aan de slag én in de zorg houdt. De ACV Puls-delegatie van het Ieperse Jan Yperman-ziekenhuis wou nog een stap verder gaan en iets doen voor de werknemers die dicht bij hun pensioen staan.

Na heel wat overleg en debat, kwam een creatief voorstel uit de bus: wie op 10 jaar van zijn pensioen staat, hoeft geen nacht- of wachtdiensten meer te vervangen voor afwezige collega’s.
De werknemers van een aantal diensten, waaronder de hospitalisatiediensten, de technische technische dienst, de sterilisatie, de apotheek, de IT,… kunnen een vrijstelling aanvragen. Het is geen verplichting.

"Voor wat oudere collega's zijn nacht- en wachtdiensten vaak zwaar", besluit ACV Puls-afgevaardigde Johan Couchez. "Deze maatregelen zorgen ervoor dat mensen met pakken ervaring bij ons aan de slag kunnen blijven en we die ervaring dus niet verliezen. Het heeft heel wat inzet van onze delegatie gevraagd, maar we zijn blij dat ons harde werk loont.