Uitbreiding van de mobiele equipe vanaf 1 november 2019

Graag gedaan

Omdat werkdruk en personeelstekort een groot probleem zijn in de ouderenzorg probeert ACV Puls altijd in te zetten op meer personeel op de werkvloer.

Vaak doen we dat door het versterken van de mobiele equipe.

Dankzij middelen van de sociale maribel wordt de mobiele equipe in jouw WZC vanaf 1 november 2019 uitgebreid met een halftijdse collega!

Wat doet de mobiele equipe?

De mobiele equipe wordt ingezet voor de vervanging van afwezige collega’s of bij heel sterke stijging van de werkdruk. De bedoeling is dat de vervanging gebeurt door de mobiele equipe en dat geen andere collega van uurrooster moet veranderen.

Wie in de mobiele equipe werkt heeft een normaal uurrooster maar werkt een aantal dagen op de ene afdeling en een aantal dagen op een andere. Het gaat om een verpleegkundige of een zorgkundige of een paramedische functie (kiné, ergo, enz). Met deze aanwerving gaan niet alle problemen opgelost zijn maar het is een belangrijke stap.