Loon naar werk voor de werknemers in een kinder-dagverblijf trap 2b!

Werk je als kinderbegeleider, logistiek of administratief medewerker in een kinderdagverblijf dat vroeger zelfstandig was? Wel, dan hebben wij goed nieuws voor jou.

Vanaf juli 2020 krijg je een hoger maandloon. Deze opslag kwam er niet zomaar, maar is het resultaat van het vakbondswerk van ACV Puls. Deze verhoging is de vierde van zeven stappen om jullie loon op dezelfde hoogte te brengen als de werknemers in andere kinderdagverblijven. Wie gelijkaardig werk doet en hetzelfde diploma heeft, moet toch evenveel verdienen? En dit ongeacht het kinderdagverblijf waar ze werken. Gelijk loon voor gelijk werk, daar gaan wij voor.

De haard- of standplaatstoelage
Afhankelijk van de hoogte van je maandloon, heb je bijkomend recht op een haard– of standplaatstoelage. Een haardtoelage krijg je wanneer je gehuwd, wettelijk samenwonend of alleenstaande bent met kinderen die recht geven op kinderbijslag. In het andere geval, krijg je een standplaatstoelage. Hoe hoger je loon, hoe kleiner deze toelage. De hoogte van je loon wordt dan weer bepaald door de functie die je vervult en het aantal jaren werkervaring.

ACV Puls blijft ijveren voor betere werkvoorwaarden voor elke werknemer in de kinderopvang. Je kan steeds een beroep op de dienstverlening van de ACV Pulsafgevaardigden in je instelling of in het ACV Pulssecretariaat van je regio. Zodat je echt zeker kan zijn dat de loonsverhoging op je loonbrief staat en correct is.