Federale regering komt over de brug: we zetten belangrijke stappen vooruit!

Hoe zit het nu echt en wat is er nog op komst voor de thuisverpleging?

ACV Puls zet de waarheid op een rij: voor de thuisverpleging gaat het om een drieluik, waarbij elk van de 3 luiken uitgevoerd zal worden.

1. Het federaal sociaal akkoord van 7 juli 2020

Het nieuw sociaal akkoord voorziet een budget van 1 miljard euro in 2021 en 2022: 500 miljoen euro voor een structurele aanpak van de lonen, 100 miljoen euro voor verbetering van de arbeidsomstandigheden en 400 miljoen voor bijkomende jobs en voor meer opleidingstrajecten tot zorgpersoneel (oa. ziekenhuispersoneel en mensen in de thuisverpleging). Vorige week hebben we dit sociaal akkoord formeel ondertekend met de nieuwe federale regering. De extra ondertekening door de nieuwe federale regering was nodig om zeker te zijn dat ze het sociaal akkoord uitvoert, het budget ervoor voorziet en we zo spoedig als mogelijk in 2021 de resultaten realiseren. De voorbereidingen van de concrete uitvoering zijn volop bezig.
ACV Puls is steeds zeer duidelijk geweest: als de federale overheid alleen maar zou afkomen met een eenmalige “beloning” aan het personeel dan is dat volstrekt onvoldoende en zou dat niet meer zijn dan een druppel op een hete plaat. De waardering en de erkenning moet zich uitdrukken in structurele maatregelen. “Structureel” betekent: blijvende maatregelen om vooruit te gaan, met budgetten die jaarlijks van toepassing blijven en evolueren. Dank zij het onderhandelde sociaal akkoord van 1 miljard euro worden structurele stappen vooruit gezet. De bijkomende extra’s verdienen jullie vast en zeker.

2. Bijkomende premie voor de ziekenhuizen én de thuisverpleging

In december krijgen alle werknemers van de ziekenhuizen een bijkomende premie uitbetaald voor de inspanningen in de tweede coronagolf. De federale regering voorziet daarvoor een budget van 200 miljoen euro. In eerste instantie was de thuisverpleging uitgesloten van deze maatregel. Deze week hebben we hard gewerkt om dit systeem uit te breiden en dat is ondertussen gelukt. Deze premie is ook voor jullie!
De premie bedraagt maximum 985 euro bruto (voltijdse berekeningsbasis), en wordt berekend op basis van hoe je werkte tussen 1 september en 30 november.

3. Consumptiecheques

De federale regering zal het eenmalig bedrag van 300 euro consumptiecheques uitvoeren voor alle werknemers van de federale zorgsectoren, dus ook voor de thuisverpleging. Dit is een beslissing die genomen werd tijdens de eerste coronagolf. De drie punten hierboven staan bovendien volledig los van de ecocheques (of consumptiecheque) ten bedrage van 250 euro die het Wit-Gele Kruis uit eigen middelen al aan de medewerkers uitkeerde de voorbije weken als waardering van jullie inzet!
Voor de werknemers van de zorg- en welzijnssectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering knokken we stevig voort. Want elke werknemer verdient een gelijk respect, erkenning en waardering, om het even onder welke politieke overheid men valt. Niet alleen maar schouderklopjes, maar met duidelijke en zekere resultaten.
Hou het ondertussen veilig!