Septemberverklaring lege doos voor werknemers maatwerkbedrijven

In het Vlaams intersectoraal akkoord 2021-2025 (VIA6) was er afgesproken dat er in januari 2023 een tweede koopkrachtstap voor de werknemers in de maatwerkbedrijven gezet zou worden. Dit was voor de vakbonden een cruciaal element om het VIA-akkoord in 2021 goed te keuren. Het gaat om een sector die sociale tewerkstelling realiseert voor werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er werken 25.000 werknemers, maatwerkers en omkadering. Het is onbegrijpelijk dat voor deze sector met zoveel kwetsbare werknemers geen budget gevonden werd.

Er was een duidelijke belofte van toenmalig minister van sociale economie, Hilde Crevits om in 2023 die 2de stap te zetten in de vorm van een anciënniteitspremie. Van minister Jo Brouns hadden we verwacht dat hij de engagementen van de Vlaamse regering en zijn voorgangster zou honoreren. De werknemers hebben daarvoor ook het nodige geduld aan de dag gelegd. Maar bijna 10 maanden na de voorziene koopkrachtverhoging blijkt de Vlaamse regering alweer niet over de brug te komen met het nodige budget.

We zijn dan ook zwaar ontgoocheld dat er geen enkele stap gezet wordt voor de werknemers in de maatwerksector waarvan de lonen tot de laagste behoren in de Vlaamse non-profit. Het gaat om werknemers die ernstige inspanningen doen om, ondanks hun afstand tot de arbeidsmarkt, dagelijks te komen werken in het maatwerkbedrijf. Maar ze moeten dat doen tegen een karig loon dat hen vaak niet in staat stelt om aan armoede te ontsnappen.

De Vlaamse Regering schermt met de jobbonus maar die staat los van onze sector en van het afgesproken non-profitakkoord en is maar een fractie van de beloofde structurele koopkrachtverhoging. De jobbonus is geen alternatief voor deftige lonen.
We roepen hierbij minister Brouns op om de werknemers van de maatwerkbedrijven niet langer in de steek te laten en onmiddellijk in overleg te gaan met de vakbonden. Het geduld van de werknemers in de maatwerksector is alvast op. Ze eisen respect voor gemaakte afspraken én een oplossing voor hun precaire situatie.