Opinie: winst op zorg? Niet met ons!

Hoe vaak moeten we eigenlijk nog op dezelfde nagel kloppen? De afgelopen jaren kleurden verschillende verhalen over mistoestanden en winsthonger bij commerciële woonzorggroepen vaak het nieuws. Zo was er Orpea, de Franse woonzorggroep die ook bij ons actief is. Niet zelden lopen ze er de kantjes van af wanneer het over loon- en werkvoorwaarden gaat, en er wordt ook sterk op voeding en incontinentiemateriaal bespaard. Het doel? Via allerhande constructies kosten besparen om zo meer winst voor de moedermaatschappij (én haar aandeelhouders) te verzekeren. Willen we daar als samenleving écht in meegaan?

Naast Orpea brachten we als ACV Puls vorig jaar ook het verhaal van Cofinimmo (Lees het hier!), een vastgoedvennootschap die het leeuwendeel van haar winsten maakt via wurgcontracten die ze afsluit met de woonzorgcentra die hun gebouwen huren, en via gemeenschapsgeld. De verhalen van Orpea en Cofinimmo hebben een aantal zaken met elkaar gemeen: voor beide bedrijven is winst de belangrijkste drijfveer. Hun visie op ouderenzorg is de onze niet.

Bart Thys (ACV Puls):"We vinden dat het niet te verantwoorden is dat dergelijke winsten gemaakt worden in een sector die zorg wil dragen voor kwetsbare ouderen. Het is goed dat er werk gemaakt wordt van meer financiële transparantie. Laat ons duidelijk zijn: Publiek geld mag enkel en alleen naar zorg gaan."

Dat minister Crevits nu effectief maatregelen neemt, kunnen wij als vakbond alleen maar toejuichen. Wij zijn tevreden dat er eindelijk werk wordt gemaakt van meer financIële transparantie in de sector. Verhalen als die van Cofinimmo en Orpea stellen ons keer op keer voor dezelfde feiten: via commerciële spelers stroomt geld dat voor zorg moet dienen weg richting de zakken van aandeelhouders. We hopen dat de nieuwe regels voldoende zijn om daar een einde aan te maken.

Daarnaast blijven we hameren op het belang van toegankelijke en betaalbare woonzorgcentra. Dat lijkt voor steeds meer mensen een probleem te worden. Hoewel we begrip hebben voor de soms lastige financiële situatie van de sector, hopen we dat maatregelen met betrekking tot meer indexeringen en dagprijsbepaling er niet toe leiden dat goede woonzorg een privilege wordt voor de happy few.

We blijven als ACV Puls er trouwens op hameren dat de sector nood heeft aan een betere personeelsnormering en het inzetten van meer personeel om een kwalitatieve ouderenzorg te kunnen garanderen.

Als vakbond staan we voor toegankelijkheid, betaalbaarheid én kwaliteit. Want alleen zonder winsthonger als hoogste doel, mét voldoende transparantie en mét voldoende personeel kunnen we stappen zetten richting een sterke ouderenzorg, waar zo veel mogelijk mensen hun plek in kunnen vinden.