Dertiende maand 2021: Gezinszorg, opvoedingsinstellingen-en diensten en kinderopvang

Werk je in de gezinszorg, opvoedingsinstellingen- en diensten of in de kinderopvang subsidietrap 2A/3? Dan krijg je in 2021 een volledige dertiende maand. De dertiende maand is gelijk aan het geïndexeerd brutomaandloon voor de maand oktober van het lopende kalenderjaar. Dank zij de loonsverhogingen van het sociaal akkoord (VIA 6-akkoord) krijg je niet alleen meer loon, maar je dertiende maand stijgt mee. Zo maken we werk van extra koopkracht!

2021 was en is voor vele werknemers in de sector andermaal een zwaar en turbulent jaar. De enorme inspanningen, in moeilijke omstandigheden, verdienen respect en erkenning. Met de uitvoering van het nieuwe sociaal akkoord was 2021 tegelijk een bijzonder jaar, met belangrijke stappen vooruit in koopkracht, arbeidsvoorwaarden en bijkomende tewerkstelling. De weg vooruit, voor alle werknemers in de sector, daar kan je bij ACV Puls op rekenen.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls