Historische stap in de verhoging van de lonen in de gezondheidsondersteunende diensten!

ma 6 mrt 2017 -- Johan Fobelets

Op maandag 6 maart hebben wij met de werkgeversorganisaties een nieuwe cao onderhandeld die in alle labo’s, polyklinieken, ambulancediensten, tandarts- en dokterkabinetten, ... wettelijk moet nageleefd worden. We hebben heel goed nieuws voor alle werknemers waarvan de werkgevers enkel het wettelijke minimum betalen: de lonen van de residuaire gezondheidssectoren van het Paritair Comité 330 gaan erop vooruit en die verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2016. Ook blijven natuurlijk de komende index-verhogingen gegarandeerd.

Lees ook: 

Hogere minimumlonen en nieuwe rechten brugpensioen en tijdkrediet in de gezondheidsinstellingen, labo's en preventiediensten

wo 15 jan 2014 -- Redactie

De LBC-NVK heeft goed nieuws voor wie werkt in de sector van de gezondheidsinstellingen, labo's en preventiediensten. De verhoging van het minimumloon werd eindelijk vastgelegd bij Koninklijk Besluit en de rechten op tijdkrediet en brugpensioen werden in een cao vastgelegd.